ఘనంగా 9వ గుడారాల పండుగకొండ మల్లెపల్లి,28-5-2022, స్వేచ్ఛ న్యూస్:

నాంపల్లి మండలం రేవెల్లి గ్రామంలో గల కల్వరి ప్రేమ పెంతేకోస్తు ప్రార్ధనా మందిరం నందు పాస్టర్ మహిమ ఈ నెల 25,26,27 తేదీలలో 9వ గుడారాల పండుగలు నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమానికి మొదటి రోజు ఆర్ముర్ పాస్టర్ సామ్యూల్,26 న చిలకురిపేట పాస్టర్ పాలరాజ్,27న కర్నూలు నుండి పాస్టర్ ఫ్రెడ్డీ పాల్ హాజరయ్యారు.శుక్రవారం పాస్టర్ ప్రేడ్డి పాల్ మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ అందరితో సమాధానంగా ఉండాలని సూచించారు.ఈ కార్యక్రమానికి కొండ మల్లెపల్లి,దేవరకొండ నియోజకవర్గానికి చెందిన పాస్టర్లు,క్రైస్తవ జె.ఏ.సీ అధ్యక్షుడు బెజవాడ రవికుమార్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *