జగిని శ్రీనివాస్ గుప్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వివాహందిల్సుఖ్నగర్,8-6-2022, స్వేచ్ఛ న్యూస్:

దిల్ సుఖ్ నగర్, గడ్డి అన్నారం డివిజన్ లోని ఎస్బిహెచ్ కాలనీ లో ఉచిత వివాహ మహోత్సవం సంఘ సేవకులు జగిని శ్రీనివాస్ గుప్త ఆధ్వర్యంలో మిత్రుల సహకారంతో రోహిణి, రమేష్ ల వివాహం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ శాఖ అదనపు సంచాలకులు రవి కుమార్ హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని రవికుమార్ తెలిపారు. సమాజంలోని పేద ఎవరైనా కులమతాలకు అతీతంగా ఉచిత వివాహాలు నిర్వహిస్తున్నామని శ్రీనివాస్ గుప్తా తెలిపారు. అనాధలు, వికలాంగులు ఎవరైనా ఉచితంగా వివాహాలు జరిపించడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ది శ్రీనివాస్ గుప్తా, గుబ్భా రామచంద్ర గుప్తా, యడపల్లి బాలరాజు గుప్తా, గౌరిశెట్టి అరుణ్ కుమార్ గుప్తా, రామిని రవి కుమార్ గుప్తా, మంచుకొండ శ్రీనివాస్ గుప్తా, నాగమల్ల అనిల్ కుమార్ గుప్తా, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *