బీసీ యువజన సంఘం పీఏ పల్లి మండల అధ్యక్షులుగా ఆకనోని రవి నియామకంపి.ఏ పల్లి,8-6-2022, స్వేచ్ఛ న్యూస్:

బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు బీసీ యువజన సంఘం పీఏ పల్లి మండల అధ్యక్షులు గా అంగడిపేట గ్రామం కు చెందిన ఆకనోని రవి మరియు మండల ఉపాధ్యక్షుడిగా అంగడిపేట గ్రామానికి చెందిన బోలు. సతీష్ లు నియామకం అయ్యారు. పీఏ పల్లి బీసీ సంఘం కార్యాలయంలో బీసీ యువజన సంఘం దేవరకొండ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు చింతపల్లి సతీష్ గౌడ్ బుధవారం నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రవి మాట్లాడుతూ బీసీ యువజన సంఘం బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొండమల్లేపల్లి మండల అధ్యక్షులు కలగోని. రమేష్ గౌడ్. గిరి. కోటేష్. వంశీ. నవీన్. కార్తీక్. తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *