డా॥బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్బంగా….

[స్వేచ్ఛన్యూస్] ఏప్రిల్ 14 : డా॥బి.ఆర్ అంబేద్కర్ (ఏప్రిల్ 14, 1891 – డిసెంబర్ 6, 1956) “బాబాసాహెబ్” అని ప్రసిద్ధి…

నారీమణి సావిత్రీ బాయి ఫూలె జన్మదినం నేడు!

మహిళల అభ్యున్నతి కోసం, విశేషించి వారి విద్యోన్నతి కోసం అహర్నిశలూ శ్రమించిన నారీమణి సావిత్రీ బాయి ఫూలె జన్మదినం నేడు. ఆ…